ЛИЧНОСТЕН ВЪПРОСНИК НА АЙЗЕНК (ЕPQ)

 

EPI scales

Инструкция:

Тук ще намерите въпроси свързани с вашето поведение. Всеки въпрос има бутон за отговор „ДА“ и отговор „НЕ“. Опитайте да си представите обичайният начин, по който бихте се чувствали или постъпили. Старайте се да работите бързо и не задълбавайте върху въпросите, важна е първичната реакция, а не задълбочен размисъл върху въпросите. Целият въпросник не би трябвало да отнеме повече от няколко минути. Започнете веднага, работете бързо и не пропускайте отговор. Няма правилни и неправилни отговори. Това не е тест за интелигентност или измерване на възможности, а просто начин за изследване на поведението.

1.Имате ли много и различни любими занимания, с които запълвате свободното си време?
2.Обмисляте ли нещата, преди да предприемете каквото и да е?
3.Често ли се променя настроението Ви – ту добро, ту лошо?
4.Приемали ли сте похвала за нещо, което знаете, че друг е извършил?
5.Приказлив /словоохотлив/ човек ли сте?
6.Бихте ли се притеснили, ако дължите някому нещо?
7.Чувствате ли се понякога нещастен/а/, без да има конкретна причина?
8.Случвало ли Ви се е да се полакомите да си вземете от нещо повече, отколкото Ви се е полагало?
9.Можете ли да кажете, че сте доста жив, жизнерадостен човек?
10.Бихте ли се разстроили много, ако видите някое дете или животно да страда?
11.Често ли се безпокоите за неща, които не е трябвало да направите или казвате?
12.Когато кажете, че ще направите нещо, държите ли на думата си, въпреки, че това може да е свързано с много неудобства за Вас?
13.Обикновено можете ли да се отпуснете и да се забавлявате във весела компания?
14.Раздразнителен/на/ ли сте?
15.Случвало ли се е да обвинявате някого в нещо, което знаете, че Вие сте извършили?
16.Обичате ли да се срещате с нови хора?
17.Лесно ли могат да се наранят чувствата Ви?
18.Мислите ли, че всички Ваши навици са добри и приемливи за хората?
19.Понякога кипиш от енергия, а друг път си напълно изцеден. Вярно ли е за теб?
20.Бихте ли приели препарати /лекарства, наркотици и др./, които могат да имат странeн или опасен ефект?
21.Често ли се случва “да Ви дойде до гуша”/да Ви “писне”/?
22.Случвало ли се е да вземете чужда вещ /дори само молив или копче/?
23.Обичате ли да излизате?
24.Прави ли Ви удоволствие да причинявате болка на хора, които обичате?
25.Често ли Ви тревожи чувство за вина?
26.Говорите ли понякога за неща, от които нищо не разбирате?
27.Предпочитате ли четенето пред срещите с хора?
28.Бихте ли казали, че сте нервен човек?
29.Имате ли много приятели?
30.Обичате ли да си правите с хората груби шеги /лоши номера/, които понякога наистина могат да им навредят?
31.Измъчват ли Ви често съмнения и опасения?
32.Като дете винаги ли правехте веднага и без мърморене това, което искаха от Вас?
33.Мислите ли, че сте от хората, на които много – много “не им пука”?
34.Отдавате ли голямо значение на добрите обноски и чистоплътността?
35.Тревожите ли се за страшни неща, които могат да се случат?
36.Случвало ли Ви се е да счупите или загубите чужда вещ?
37.Обикновено Ваша ли инициативата, когато създавате нови приятелства?
38.Лесно ли влизате в положението на хората, които споделят с Вас своите грижи?
39.Бихте ли казали за себе си, че сте вътрешно напрегнат/а/, твърде чувствителен/а/?
40.Обикновено мълчите ли, когато сте сред хора?
41.Смятате ли, че бракът е нещо отживяло и трябва да се премахне?
42.Изпитвате ли от време на време самосъжаление?
43.Хвалите ли се понякога?
44.Лесно ли можете да оживите някоя скучна компания?
45.Дразнят ли Ви шофьори, които карат предпазливо?
46.Тревожите ли се за здравето си?
47.Случвало ли Ви се е да кажете нещо лошо или злобно по адрес на някого?
48.Обичате ли да разказвате шеги и весели истории на своите приятели?
49.Случвало ли се е като дете да се държите дръзко с родителите си?
50.Обичате ли да бъдете сред хората?
51.Безпокоите ли се, ако знаете, че сте допуснали грешка в работата си?
52.Страдате ли от безсъние?
53.Винаги ли измивате ръцете си преди ядене?
54.Имате ли почти винаги “готов отговор”, когато разговаряте с хората?
55.Често ли се чувствате отпуснат/а/ и уморен/а/ без определена причина?
56.Случвало ли Ви се е да си послужите с измама по време на игра?
57.Обичате ли да вършите неща, при които трябва да се действа бързо?
58.Добър човек ли е /била/ Вашата майка?
59.Често ли имате чувството, че животът е много скучен и сив?
60.Случвало ли се е да използвате някого за своите интереси?
61.Има ли хора, които постоянно гледат да Ви отбягват?
62.Винаги ли сте учтив/а/, дори и с хора, които са Ви неприятни?
63.Искало ли Ви се е понякога да сте мъртъв?
64.Бихте ли декларирали всичко на митницата, дори и да сте сигурен/а/, че няма да Ви проверят?
65.Можете ли да раздвижите едно събиране /гости, забава и т.н./?
66.Стараете ли се да не бъдете груб/а/ с хората?
67.Дълго ли се притеснявате след някакво смущаващо преживяване?
68.Когато пътувате с влак, често ли пристигате на гарата в последната минута?
69.Страдате ли от “нерви”?
70.Случвало ли се е да кажете нещо нарочно за да засегнете някого?
71.Лесно ли се развалят приятелствата Ви, без да имате вина за това?
72.Често ли се чувствате самотен/а/?
73.Винаги ли делата отговарят на думите Ви?
74.Обичате ли понякога да дразните животните?
75.Лесно ли се засягате, когато хората намират недостатъци у Вас, или в работата Ви?
76.Смятате ли, че животът без опасности ще бъде твърде скучен за Вас?
77.Закъснявали ли сте някога за среща или за работа?
78.Обичате ли около Вас да има възбуда и голямо оживление?
79.Бихте ли искали другите хора да се страхуват от Вас?
80.Случва ли Ви се понякога ту да кипите от енергия, ту да сте много отпуснат/а/?
81.Оставяте ли понякога днешната работа за утре?
82.Смятат ли Ви другите хора за твърде жив/а/, жизнерадостен/а/?
83.Лесно ли се засягате на някои теми?
84.Винаги ли сте готов/а/ да признаете грешката, която сте направили?
85.Би ли Ви било много жално за животно, което е хванато в капан?
86.Неприятно ли Ви беше да попълните този въпросник?